Consell Assessor

Garrido, Antoni. Economista, secretari del Consell de Redacció de la Revista Econòmica de Catalunya i catedràtic de la Universitat de Barcelona

López, Xavier. Economista i director general corporatiu i d’operacions d’EURECAT

Morell, Miquel. Economista i vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i Urbana del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Manzanas, Julià. Economista i vicepresident de la Comissió d’Economia del Coneixement i Innovació del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Parellada, Martí. Economista, director de la Revista Econòmica de Catalunya i catedràtic de la Universitat de Barcelona

Pareja, Montserrat. Professora titular de la Universitat de Barcelona

Segarra, Agustí. Economista i catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili