Sessions a les seus 2019

  • Barcelona 25 d’octubre

  • Girona 21 de novembre

  • Lleida 29 de novembre

  • Tarragona 7 de novembre