Premsa

30
Oct

El Col·legi d’Economistes de Catalunya apunta a la sostenibilitat i la digitalització com a factors clau per a l’economia catalana

La nota d’opinió que emet el Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) amb motiu de la Jornada dels Economistes 2019 destaca que avui en dia l’activitat empresarial i social està estretament lligada a la digitalització i la sostenibilitat, dos conceptes molt vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides marquen de cara a l’any 2030.

El CEC mostra la seva preocupació per la desacceleració del creixement econòmic global, que es veu afectat per factors com la guerra comercial oberta entre els Estats Units i la Xina o la incertesa al voltant del Brexit.

El Col·legi creu que la política monetària ja ha fet molt per recuperar el creixement econòmic i considera que ara correspon als governs fer polítiques fiscals expansives i eficients. Un exemple d’aquestes polítiques públiques passaria per aprofitar l’actual cost del diner i fer una emissió de deute amb l’objectiu de construir habitatge social.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) ha emès com cada any una nota d’opinió amb motiu de la Jornada dels Economistes 2019 que enguany porta per títol “Economia Digital i Sostenibilitat”.

En relació a la situació econòmica actual i en la línia dels principals organismes internacionals, el CEC mostra la seva preocupació per la desacceleració del creixement econòmic global, que es veu afectat per diversos factors entre els quals destaquen la guerra comercial oberta entre els Estats Units i la Xina o la incertesa al voltant del Brexit.

El procés de desacceleració que es viu globalment també afecta Catalunya, on aquest fenomen podria ser més acusat que al conjunt de l’Estat degut al major pes del sector industrial, especialment afectat per les tensions comercials i les incerteses globals. Malgrat tot, l’economia catalana manté taxes de creixement prou robustes, fet que permet seguir creant ocupació i reduint els nivells d’atur.

En relació al Brexit, el CEC espera que la sensatesa i l’interès general prevalguin i que finalment hi hagi acord, sigui el 31 d’octubre o més endavant. Amb un acord s’asseguraria una relació comercial, social i política amb sinergies positives, fet que generaria confiança a Europa. Una estabilitat molt necessària per mantenir les relacions intenses entre el Regne Unit i Catalunya a nivell comercial, turístic, d’inversió i d’intercanvi de persones.

D’altra banda, el Col·legi considera que hi hauria d’haver algun tipus d’acord comercial entre els Estats Units i Xina que aturi l’escalada de tensions. A més creu que és necessari que es moderin les tensions comercials entre els Estats Units i la Unió Europea. En aquest sentit assegura que els aranzels no són bons per a l’economia, ja que el comerç sense traves entre països s’ha demostrat saludable.

En paral·lel, el Col·legi creu que la política monetària ja ha fet molt per recuperar el creixement econòmic i considera que ara correspon als governs fer polítiques fiscals expansives i eficients, especialment en el cas d’aquells països que compten amb marge  fiscal. Un exemple d’aquestes polítiques públiques passaria per aprofitar l’actual costdel diner i fer una emissió de deute amb l’objectiu de construir habitatge social. D’aquesta manera, l’estat en trauria un rendiment superior al preu de l’endeutament i podria amortitzar la inversió a 20 o 30 anys.

Economia digital i sostenibilitat

Pel que fa al lema de la Jornada dels Economistes 2019 “Economia digital i sostenibilitat”, el CEC destaca que avui en dia l’activitat empresarial i social està estretament lligada a la digitalització i la sostenibilitat, dos conceptes molt vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides marquen de cara a l’any 2030. A més està convençut que actualment no s’entén l’economia sense la sostenibilitat. Afegeix que la Unió Europea lidera l’aposta per un desenvolupament sostenible i, en aquest sentit, el Col·legi vol ser un dels primers en oferir serveis i formació a les pimes i autònoms en qüestions vinculades als ODS com són la transició cap a una economia sostenible.

D’altra banda, considera que la transició cap a una economia sostenible, igual de transversal i disruptiva que la digitalització, afectarà al conjunt de sectors de l’economia generant noves oportunitats, però, al mateix temps, també importants reptes. En aquest sentit, constata que és important que la transició cap a una economia sostenible es faci de manera ordenada i es fixi un marc estable amb objectius viables a llarg termini per al seu desenvolupament que permeti donar seguretat i visibilitat a la inversió futura.

La revolució digital ha modificat les estructures econòmiques i socials a escala global, i ha elevat les quotes de benestar al reduir els costos d’accés, transmissió i emmagatzematge d’informació. Actualment, un dels principals vectors d’aquesta transformació és la tecnologia 5G, que promet donar suport a una sèrie de desenvolupaments tecnològics fins ara limitats, com l’internet of things. Altres vectors són la intel·ligència artificial, la computació quàntica o el blockchain. L’acceleració de la digitalització amb una tecnologia 5G que ofereix una latència tendent a zero potencia també una major mobilitat de persones i de dades. D’aquesta manera s’aconsegueix un millor equilibri territorial i s’impulsa la telepresència i el teletreball, derivant així en una economia més sostenible.

Comentaris i suggeriments

2 + 6 =