|

Inscripcions Lleida

Lloc de celebració

Sala d’Actes del Col·legi d’Economistes a Lleida, Carrer Pere de Cabrera, 16, 25001 Lleida 

22 de novembre de 2018

19.00 h 

Per a inscriure-us, empleneu el formulari següent i feu clic a Enviar.

(*Camps obligatoris)

Col·legiats

No col·legiats

* Nom i Cognoms

* Núm. de col·legiat/da o DNI

* Correu electrònic

* Nom i Cognoms

* DNI

* Telèfon

* Correu electrònic

* Població

* Provincia o País

Sector professional

Indica'ns a quina Universitat o Escola de Negoci:


L’informem que les dades personals que facilita mitjançant aquest formulari s’incorporen a un fitxer del COL·LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA, amb la finalitat exclusiva de tramitar la seva inscripció a la Jornada dels Economistes i remetre-li informació relativa a la mateixa.
Així mateix l’informem que algunes activitats de la Jornada dels Economistes 2018 poden ser objecte de filmació o fotografiat, motiu pel qual vostè autoritza a ser filmat i/o fotografiat com assistent, reservant-se el Col·legi el dret a difondre aquestes imatges i/o gravacions a través de qualsevol mitjà, inclòs Internet, amb el fi de donar a conèixer les activitats del Col·legi.
En qualsevol moment podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se al correu electrònic lopd@coleconomistes.cat o per escrit a la seu del Col·legi a Barcelona: Pl. Gal·la Placídia, 32, 08006 Barcelona