Josep Lladós

professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya

Josep Lladós

professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya

Biography

Biografia: Professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) des de l’any 2000. Anteriorment va ser professor associat al Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor contractat per la Universitat Ramon Llull, investigador del Servei d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i Director del Servei de Finances de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. És doctor i llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i diplomat de Postgrau en Economia i Gestió d’Hisendes Territorials per la mateixa universitat. També és professor associat de la Facultat d’Economia i Empesa (UB) i de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

Ha ocupat diferents càrrecs de responsabilitat acadèmica a la UOC, com la direcció del Programa de Ciències Empresarials, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, la direcció del Programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i la direcció del centre de recerca Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Actualment és sots-director dels Estudis d’Economia i Empresa (UOC).

Els seus interessos de recerca se centren en l’estudi de l’economia internacional, la geografia econòmica i els processos d’innovació empresarial. Forma part del grup de recerca DigBiz (www.digibiz.rdi.uoc.edu), reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya.

La incorporació de nous coneixements a l’activitat econòmica és un dels principals factors de progrés econòmic. Tot i amb això, és recurrent la preocupació de les societats sobre els efectes del canvi tecnològic en el mercat laboral.

Som a les portes d’una nova onada d’innovacions tecnològiques, caracteritzada per la intel·ligència artificial, la robòtica, els avenços en la capacitat de lògica, càlcul i gestió de grans quantitats d’informació (big data) i l’aprenentatge automàtic (machine learning), que tenen efectes potencials que poden ser essencialment disruptius perquè substituiran tant habilitats manuals com també cognitives.

Tot i que l’automatització no es pas un fenomen nou i els seus efectes són ben coneguts, la societat es pregunta si aquest cop serà diferent. Les primeres estimacions indiquen que las noves tecnologies continuaran probablement complementant-se millor amb el treball de major qualificació. I les característiques del nou canvi tecnològic fan pensar que serà més fàcil substituir llocs de treball que majoritàriament desenvolupin tasques més rutinàries i repetitives i, per tant, més fàcilment reproduïbles per mitjà d’un algoritme.

Però l’abast d’un canvi tecnològic que pot ser disruptiu no s’atura pas en els efectes de substitució de feina. Generarà complementarietats que poden millorar la productivitat i les rendes, de ben segur apareixeran noves ocupacions i noves formes d’organitzar la producció i probablement s’obriran opcions alternatives per afrontar els reptes mediambientals amb accions més sofisticades i ambicioses.

Es tracta doncs de comprendre quins efectes diferents pot tenir l’automatització en l’oferta i demanda laboral, identificar les polítiques d’adaptació més adequades i promoure aquells canvis regulatoris i institucionals que són necessaris per a transformar aquest repte en una oportunitat de progrés que sigui socialment inclusiva.

All session by Josep Lladós