Anna Prades

gestora de projectes de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de Coneixement d’AQU

Anna Prades

gestora de projectes de l’Àrea d’Internacionalització i Generació de Coneixement d’AQU
twitter-icon twitter-icon

Biography

Descarregar ponència

Biografia: Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Psicologia. Des del 2001 treballa a AQU Catalunya, on ha coordinat les 6 edicions de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, així com els dos projectes d’ocupadors, en els quals es pregunta per la satisfacció dels empresaris sobre la formació dels graduats. A més, ha participat en el disseny i avaluació de la Guia per a l’avaluació dels ensenyaments virtuals, a banda de participar en altres processos avaluatius d’AQU Catalunya.

El futur de la professió des de les dades d’ocupació, i els processos d’avaluació dels ensenyaments no presencials

Principals idees que s’exposaran:

  • Les dades d’inserció laboral mostren que a major nivell d’educació, major l’ocupació i la qualitat de la mateixa
  • Les sis edicions de l’estudi d’inserció laboral permeten detectar oscil·lacions en determinades titulacions, però també titulacions que estructuralment tenen el mateix patró d’inserció
  • La demanda, ni les reformes universitàries, venen determinades pels resultats d’inserció laboral
  • Es detectem elements a millorar pel que fa la formació de competències transversals tant d’acord amb els graduats com amb els ocupadors
  • L’avaluació dels ensenyaments no presencials o virtuals parteix dels mateixos estàndards que l’avaluació de les titulacions presencials
  • Es presentarà el projecte TESA, projecte

La intervenció constarà de dues parts:

En una primera, es presentaran dades evolutives de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes, amb l’objectiu de valorar la possibilitat d’identificar tendències pel que fa l’ocupació, així com presentar quins aspectes de formació haurien de millorar d’acord amb les dades de la darrera enquesta de 2017.

En una segona part, s’introduirà quin és el marc d’avaluació dels ensenyaments total o parcialment no presencials, i es presentarà el projecte TeSLA, de l’Horizon 2020, en el qual participa AQU Catalunya i que té per objectiu la definició d’un sistema que garanteixi l’autentificació i autoria en els diferents moments de l’aprenentatge.

All session by Anna Prades