Jaume Cabaní

promotor dels projectes INDÚSTRIA21 (talent) i CATALITZA (serveis B2B)

Jaume Cabaní

promotor dels projectes INDÚSTRIA21 (talent) i CATALITZA (serveis B2B)
linkedin-icon twitter-icon

Biography

Biografia: Jaume Cabaní, enginyer industrial (UPC), MBA (EADA) i màster en màrqueting i vendes (ESADE-Bocconi). Ha treballat en desenvolupament de productes I processos tant a la indústria productiva (Soler Palau, Centre Tecnològic Eduard Soler, Tecnologia Mecánica Innovación) com en serveis (VilaWeb, Fundació BCN FP, Icària Iniciatives  i Inversions i  l’Associació Catalana de Decolletatge). Com a professional independent ha col·laborat amb diferents organitzacions per a la millora de l’organització dels equips de treball I capacitació de persones per a la inserció a través de formació professional (Creacció, HolaLuz, Cambra de Comerç de Barcelona, Fundació BCN FP, DECFA i Departament d’Ensenyament Xarxa InnovaFP,..)

 

Quina és la base, i l’abast real, d’aquest procés de transformació radical basat en la digitalització dels processos i en l’emergència de nous models de negoci?.
Quins son els principals
factors de canvi a tenir en compte en un món digital i exponencial?.

S’explicaran els factors de tracció de canvi de la indústria actual com són la flexibilitat, els estocs baixos, l’alta rotació i nivells altíssims de qualitat. Com s’utilitza la tecnologia de regulació i control i molt especialment per a la presa de decisions operatives, logístiques i de mercat. També s’explicarà que aquesta tecnologia ja fa anys que s’utilitza i que l’automatització de la indústria productiva ha estat progressiva durant la segona meitat del segle XX.

Com podem adaptar les organitzacions actuals cap a “Organitzacions exponencials” (veure Salim Ismail) i com podem aprofitar l’emergència de nous models de negoci basats en costos marginals zero?.

En aquesta part de la taula rodona es farà èmfasi en les diferències i interseccions entre el món industrial de la producció i el món industrial dels serveis. Dins de les mateixes empreses hi ha les dues dinàmiques. La diferència és la velocitat -per motius finançers, personals i tecnològics- d’implementació de les inversions, automatitzacions i millores que permeten mantenir els costos marginals baixos. Aquestes diferències depenen dels sectors i dels mercats en què es desevnolupa cada negoci.

Com afectarà en general aquesta nova revolució a la indústria catalana?

La indústria catalana pot respondre positivament a alguns dels requeriments dels mercats. Potser no amb empreses molt grans però si amb estratègies i mercats nínxols on podem ser molt competitius. Com a mercat de consum som prou importants i estem prou ben situats per formar part de les estratègies territorials de les corporacions globals tant productives com de serveis.

All session by Jaume Cabaní