Josep Paradells

director fundador d’I2CAT

Josep Paradells

director fundador d’I2CAT
rss-icon rss-icon

Biography

Biografia: Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de la Fundació i2CAT. Codirector del Màster en IoT de la UPC School. Porta més de 20 anys treballant en mon de la IoT fent recerca,  formació i transferència de coneixement al sector empresarial nacional i internacional

Mon físic i mon virtual

Principals idees que s’exposaran:

  • El IoT i els cyber physical systems
  • La virtualització del món real, físic
  • La relació de la persona amb el mons virtual i físic
  • La relació del món virtual amb el físic
  • Riscos i oportunitats

La Internet de les coses (IoT) o el Cyber Physical Systems (un terme més usat als Estats Units) tenen moltes similituds. Permeten que un sensor transformi una magnitud física en una digital, que aquesta es transporti a un punt on la guardarem, la processarem i en traurem conclusions. Amb aquestes conclusions o coneixement podrem prendre decisions que poden tornar al món real com a actuacions. Avui la xarxa Internet i els desenvolupaments de la tecnologia electrònica permet tenir dispositius extremadament barats que es poden connectar de forma fàcil en qualsevol lloc. Això facilita que els objectes o els espais puguin ser mesurats i controlats, no ens fa falta estar físicament al seu costat. És mes, les mesures que hem fet es poden guardar i treure conclusions de com aquestes evolucionen en el temps o com es relacionen amb altres. Estem en condicions d’entendre i per tant predir com el nostre sistema físic evolucionarà. Arribat aquest punt podem veure que hem creat una rèplica del món físic en un de virtual i tenim els mecanismes per poder actuar a partir del món virtual al real. Estem fent que el món digital i el físic siguin un de sol. Les oportunitats que ens dóna aquesta convergència real/virtual són moltes. Podem fer coses, objectes amb més funcionalitats, podem millorar com fem les coses i podem fer nous serveis a partir de les dades del món digital. Aquestes oportunitats es poden convertir en riscos. Està clar que empreses del sector digital poden entrar al món dels productes físics i està clar que la seguretat física ara pot ser posada en risc a partir del món digital.

All session by Josep Paradells

6. Un món connectat

SESSIÓ 6
Sala Rossini I