Josep Pere Gutiérrez

economista, president del Grup M&A del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci d’AddVANTE

Josep Pere Gutiérrez

economista, president del Grup M&A del Col·legi d’Economistes de Catalunya i soci d’AddVANTE

Biography

Formació: Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials. Postgrau Doctorat en marc Estratègic Empresarial per la UB. Màster en Tributació pel Centre d’Estudis Financers.

Està especialitzat en M&A, corporate finance i, en general, tot allò que fa referència a l’àmbit de la consultoria estratègica i financera.

Que és la Inteligencia Artificial (IA)?

És la simulació de processos d’intel·ligència humana per màquines, especialment sistemes informàtics. Aquests processos inclouen l’aprenentatge (l’adquisició d’informació i les regles per utilitzar la informació), el raonament (utilitzant les regles per arribar a conclusions aproximades o definides), i l’autocorrecció. Les aplicacions particulars d’IA inclouen sistemes experts, reconeixement de veu i visió artificial.

La IA està per quedar-se, no es una tecnologia temporal sinó mes be tot lo contrari, impregnarà tota la economia i sectors. Tractarem com pot canviar sectors i models de negoci així com pot afectar al mon laboral per poder anticipar tendències i disposar de recursos preparats per una industria que requereix nous professionals.

Per les empreses, s’espera que IA continuï aportant intel·ligència de negocis i anàlisis predictius per anticipar-se a la demanda e innovar depenent de les noves demandes o requeriments dels usuaris/consumidors.

1. Tractarem la inversió en empreses de IA i en quins nínxols del sector financer s’està invertint.

Els avenços aconseguits en programació i algoritmes, el creixent desenvolupament de maquinari i programació sobre GPU ‘s, l’alt volum d’informació disponible i les millores de velocitat de connexió, accés i disponibilitat d’informació i el baix cost per obtenir-converteix les empreses que aposten per incorporar la IA en empreses innovadores, escalables i amb alt potencial per ser receptores d’inversió o susceptibles d’operacions de M & a.

Destacant el creixement en el sector financer i el repunt que estan tenint les noves tecnologies, en 2016 es van realitzar 179 transaccions de VC europees per a start-ups de fintech, aconseguint prop de $ 1,2 bilions i creixent un 11% anual.

En línia amb això i considerant que el sector de Banca i Finances en general estan immersos en una revolució, es planteja la següent pregunta Com podria la IA canviar el panorama financer?

 • Actualment, al sector financer s’està invertint fonamentalment en:
 • Banca Personal: assistència virtual, calendaris de pagament, alertes, gestió i assessorament de carteres
 • Concessió de préstecs i detecció de frau
 • Canals d’assegurances
 • Fons de cobertura i empreses d’inversió

2. Que pot aportar la IA al mon de les finances.

 • La IA ofereix diversos avantatges a diversos subsectors financers, dins dels quals es poden destacar:
 • La personalització en l’experiència de l’usuari per mitjà d’un aprenentatge automàtic i adaptant-se a les preferències i necessitats de cada individu. Això s’està veient reflectit, per exemple, en la banca personal.
 • En temes relatius a seguretat, la IA aporta avantatges significatius, fent més eficient la detecció d’anormalitats, de fraus i millorant temps de resposta a compliments normatius.
 • Assessoria en inversions, que amb base a algoritmes i estadístiques deixen a disposició dels usuaris recomanacions d’inversió.

En general, la IA permet al sector financer augmentar ingressos, reduir costos i minimitzar possibles riscos.

3. Nintxos de mercat on s’aplica IA en el sector Financiero i tendències de futur

Actualment, al sector financer s’està implementant la IA per a banca  comercial, ofertes de crèdit, administració d’actius financers, comptabilitat i finances personals i serveis de regulació i compliment.

A futur s’espera que l’aprenentatge automàtic que ofereix la IA es continuï propagant en els gestors d’actius i els bancs d’inversió. Això generarà que les entitats siguin cada vegada més competitives, podran millorar les seves operacions comercials com ara anàlisi de crèdit i adquisició de clients.

A nivell de banca personal, el desenvolupament de tecnologies d’assessorament virtual individual permetrà tenir més control de despeses i gestió de finances personals, sense dependència de terceres persones i amb accessibilitat immediata a qualsevol dispositiu mòbil. D’aquesta manera i cada vegada més els usuaris podran realitzar transferències, gestionar les seves finances i realitzar compres i pagaments a través d’aplicacions, tenint una retroalimentació del comportament de les seves finances a través d’un aprenentatge per IA.

Pel que fa als mercats financers es veurà una migració dels bancs tradicionals per fons d’inversió que utilitzen la IA per assessories en presa de decisions, a través del que s’estan coneixent com “roboadvisors”.

Categories principals:

 • Qualificació creditícia “Credit Scoring” / Préstec Directe “Direct Lending”: Les empreses utilitzen la IA per obtenir qualificacions creditícies i atorgar préstecs sòlids
 • Assistències / Finances Personals: Les empreses confien en la IA per a l’ús de tecnologies com “chatbot” (robot capaç de simular una conversa amb una persona, fonamentalment usat en les aplicacions de missatgeria) i aplicacions mòbils d’assistència dissenyades per monitoritzar les finances personals.
 • Gestió quantitativa i d’actius: Les companyies donen feina a través de la IA estratègies algorítmiques de “trading” o comerç, així com eines d’inversió.
 • Assegurances: Ús de la IA per oferir serveis de cotització i segurs.
 • Investigació de mercat / Anàlisi de sentiment o Mineria de Opinió: Les empreses utilitzen la IA per investigar i mesurar de manera més eficient els sentiments i comportaments. És a dir, el processament de llenguatge natural, anàlisi de text i de lingüística computacional per extreure informació pròpia de certs recursos.
 • Cobrament de deutes: Les empreses utilitzen IA per millorar el lloc segur del deute pendent a través d’una comunicació personalitzada i automatitzada.
 • Finances empresarials i Informes de despeses: La IA és utilitzada per millorar la comptabilitat bàsica, incloent informes de despeses.
 • Propòsit general / Anàlisi Predictiu: Les empreses utilitzen AI per a aplicacions semàntiques i de llenguatge natural d’ús general, així com l’anàlisi predictiu aplicat.
 • Regulació, Compliment i Detecció de Frau: Les empreses utilitzen la IA per detectar conductes financeres fraudulentes i anormals i / o per millorar els assumptes de compliment normatiu general i els fluxos de treball.

El sector financer es pot dividir en segments de mercats i cada mercat te les seves particularitats però amb l’eix transversal de la IA.

All session by Josep Pere Gutiérrez