Josep Sotelo

membre de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Josep Sotelo

membre de la Comissió d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Biography

Ocupació actual: Assessor fiscal
Anteriors ocupacions: Analista de crèdit
Formació: diplomat en Ciències Empresarials i màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona.

En el marc d’una Jornada amb un títol tan concret com aquest, hem considerat que seria oportú mirar d’albirar el que ens pot deparar el futur quant a l’aplicació de les tecnologies de la informació en la gestió, recaptació i comprovació dels tributs. Els que ja pentinem canes encara recordem quan les declaracions de renda es feien poc menys que a ma o s’enviaven a un centre de càlcul pel seu processament, més tard ens vam anar acostumant a la liquidació dels impostos en suport informàtic i a fer servir les enganxines fiscals amb el codi de barres, per no fa tants anys començar a presentar algunes autoliquidacions tributàries obligatòriament per mitjans electrònics i precisament en aquest any confiar-li a l’Administració tributària la gestió dels llibres registre de l’IVA.

En aquesta etapa que s’ha obert d’autoreflexió sobre la viabilitat de la pròpia professió més enllà de deu anys, possiblement l’aplicació massiva de les eines informàtiques acompanyada d’una desitjable simplificació del nostre sistema tributari ens condueixin a l’evidència de que bona part dels comptables i assessors fiscals esdevindrem sobrers, amb la conseqüent reducció de la pressió fiscal indirecte que venen suportant les nostres empreses.

En qualsevol cas, hem de reconèixer que fins ara el sector privat (assessors fiscals) ha anat a remolc dels canvis tecnològics impulsats per l’Administració tributària, per tant, aquesta Jornada es presenta com el moment oportú per reflexionar cap a on ens portarà Hisenda amb la seva evolució informàtica durant els propers anys, i per un anàlisi com aquest, la veritat és que, en la meva opinió, no hi han masses persones prou capacitades per orientar-nos, així és que ens hem de sentir força afortunats de poder comptar amb el Sr. Santiago Segarra, actualment responsable d’IBM de Desenvolupament de Negoci del Sector Públic i anteriorment Director del Dpt. d’Informàtica Tributària de l’AEAT.

All session by Josep Sotelo