Molt Hble. Sr. Quim Torra

President de la Generalitat de Catalunya

Molt Hble. Sr. Quim Torra

President de la Generalitat de Catalunya

Biography