Montserrat Alavedra

coordinadora de l’Àmbit de Salut de Bioinformàtics Barcelona (BIB)

Montserrat Alavedra

coordinadora de l’Àmbit de Salut de Bioinformàtics Barcelona (BIB)
twitter-icon linkedin-icon
info@bioinformaticsbarcelona.eu

Biography

Descarregar ponència

Biografia: La Sra Montserrat Alavedra és Llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, y  Doctora per la mateixa universitat l’any 1996 dins de l’àmbit de la tecnologia farmacèutica. És especialista en Anàlisi i Control de Medicamentos y Drogas y especialista en Farmacia Industrial y Galénica pel Ministerio de Educación, y Màster en Gestió Empresarial per a la Industria Farmacéutica.

Va iniciar la seva carrera professional a l’Institut Guttmann,  passant en breu a la industria farmacèutica, en concret a Sandoz Pharma, més endavant Novartis, a on va ocupar diverses posicions en els departaments de Garantía de Qualitat, Producció i Desenvolupament, fins l’any 2003, quan es va incorporar a Laboratoris Salvat en qualitat de Directora Tècnica.

A partir del 2006 va col·laborar com a assessor tecnològic de projectes de R+D de l’àmbit de Ciències de la Salut en l’Agència de la Generalitat de Catalunya, CIDEM, més endavant ACCIÓ, i finalment a la Direcció General de Indústria, com a coordinadora de projectes  estratègics del sector salut dins del pla Política Industrial Sectorial 2014-2020

Actualment, col·labora amb l’Associació Bioinformatics Barcelona com a coordinadora del sector salut i Agroalimentari, i en paral·lel, des del 1993 ha estat vinculada a la Universitat de Barcelona com a professora associada de la Unitat de Tecnologia Farmacèutica del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB.

Big Data: nous perfils en el sector salut

Principals idees que s’exposaran:

  • Canvi de dimensions en el volum de dades amb les que es treballa
  • Importància del big data en la recerca
  • Formació com l’element clau

L’anàlisi de grans bases de dades permet avui en dia extreure informació molt útil per l’estudi del diagnòstic i tractament de malalties. Aquest anàlisi és necessari fer-ho a partir de eines molt potents que necessiten de professionals especialitzats, de professionals que dirigeixin el seus treball a l’obtenció de nou coneixement vàlid pel objectiu marcat. La bioinformàtica és una disciplina que permet treballar en aquest entorn, i a la que l’associació Bioinformatics Barcelona (BIB) esta dedicada impulsant totes aquelles iniciatives que ho facin possible.

En la R+D actual, i així es demostra amb els contactes amb grans companyies del sector, hospitals i centres de recerca, la demanda científics de dades és constant. Bioinformatics Barcelona va voler immediatament contribuir a impulsar la formació de perfils professionals que omplissin aquests espais, creant opcions a diversos nivells, i impulsant l’ incorporació dels mateixos al terreny laboral.

L’accés a les dades és un punt molt controvertit, però un cop salvat aquest punt, el treball sobre les mateixes requereix de professionals altament qualificats en les tecnologies pròpies de la informació i comunicació i altament formats, també, en el coneixement biomèdic. Aquests professionals, molts d’ells tradicionalment autodidactes, i de gran vàlua, son altament buscats per gran part de les institucions i empreses del sector.

En altres sectors i all llarg del temps, nous perfils s’han anat formant e incorporant, com ara el del transport, turisme, sectors industrials diversos, de forma permanent i habitual. En el sector salut aquests nous perfils son necessaris i, cada cop més, la demanda de talent especialitzat en l’anàlisi de grans bases de dades s’ha convertit en una demanda que no encaixa amb l’oferta existent.

L’objectiu del BIB en aquests moments es centra en que les empreses i entitats diverses del sector salut i agroalimentari puguin incorporar científics de dades a les seves estructures, les transformin, i ajudin a la seva transformació digital; arribin a crear un cercle viciós que generi coneixement de manera constant, i contribueixin permanentment a incrementar la seva competitivitat.

All session by Montserrat Alavedra