Pere Ibern

investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut a la Universitat Pompeu Fabra

Pere Ibern

investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut a la Universitat Pompeu Fabra
twitter-icon

Biography

Descarregar ponència

Biografia: Pere Ibern és economista i Director de Desenvolupament Estratègic a DKV Seguros. És també investigador al Centre de Recerca en Economia i Salut a la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. El Dr. Pere Ibern va obtenir el títol MBA a ESADE i el doctorat a la Universitat Ramon Llull. A més, ha cursat estudis sobre Organitzacions Sanitàries a la Universitat nord-americana de Yale.

Ha desenvolupat activitat docent en Economia de la Salut i Política Sanitària, i ha ocupat càrrecs d’alta direcció en entitats sanitàries. La seva activitat investigadora s’ha concentrat en aplicacions de l’economia de l’organització i en la teoria de la regulació en el sector salut.

Ha estat investigador del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat de Duke als Estats Units. Ha estat consultor del Banc Mundial i altres institucions multilaterals, i ha publicat múltiples articles en revistes acadèmiques i premsa periòdica

Les implicacions econòmiques de la medicina d’alta definició

  • La medicina d’alta definició suposa l’agregació de múltiples disciplines i tecnologies per tal da’ssolir millor resultats en salut.
  • La medicina de precisió, la combinació de biomarcadors i medicaments que permeten estratificar pacients és el seu inici.
  • La medicina basada en dades, big data i algoritmes cognitius permeten una presa de decisions més enllà de les capacitats disponibles actualment.
  • La seqüenciació genòmica massiva, els biomarcadors epigenètics i l’edició genòmica seran les tecnologies més disruptives en un futur proper.
  • Els costos de l’adopció d’aquestes tecnologies s’ha de constrastar amb el valor que aporten.

Els fonaments per a una nova era de la medicina basada en dades és possible a partir d’avenços en tecnologies recents que permeten avaluar i gestionar la salut humana a un nivell sense precedents. És el que es coneix com a medicina d’alta definició. La nostra capacitat d’avaluar la salut humana augmenta amb els avenços en la seqüenciació de l’ADN, fisiològics i ambientals, amb la imatge avançada i el seguiment del comportament individual. La nostra capacitat d’entendre i actuar sobre aquestes observacions amb una precisió mai coneguda ve facilitada per les tecnologies de la informació, especialment la intel·ligència artificial. En definitiva, l’adopció de tecnologies capaces de mesurar paràmetres de salut en alta resolució, juntament amb repositoris de coneixements dinàmics i analítiques sofisticades, conduirà a una medicina d’alta definició.  Ens enfrontem a una sèrie de reptes d’implementació que cal orientar i avaluar acuradament. Els costos cal comparar-los necessàriament amb el valor que aporten.

All session by Pere Ibern