Sr. Pol Font

President d’EconomistesBAN, xarxa de Business Angels del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Co-Founder & Managing Partner d’Addenda Capital, AV, SA

Sr. Pol Font

President d’EconomistesBAN, xarxa de Business Angels del Col·legi d'Economistes de Catalunya i Co-Founder & Managing Partner d’Addenda Capital, AV, SA
twitter-icon linkedin-icon

Biography

Ocupació actual: Economista, president d’EconomistesBAN, xarxa de Business Angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya i Co-Founder & Managing Partner d’Addenda Capital, AV, SA
Formació: Economista, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Master en Mercats Financers, Postgrau en Gestio de Patrimonis y Master en Dret Tributari. Titular de les certificacions EFA (European Financial Advisor Certificate), CEFA (Certified EFFAS Financial Analyst) i EFP (European Financial Planner Certificate)

Sinopsi de la intervenció:

Com a pas previ a la valoració d’empreses de nova creació, ens centrarem en l’anàlisi dels criteris a considerar en la selecció d’start-ups amb l’objectiu d’invertir-hi. Fent especial èmfasi en aquells aspectes que aporten o detreuen valor al projecte empresarial.

També identificarem els motius de fracàs, les probabilitats d’èxit d’aquests projectes i les expectatives rendibilitat que en caldria esperar.

All session by Sr. Pol Font