Sr. Pol Font

President de la Xarxa de Business Angels EconomistesBAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Sr. Pol Font

President de la Xarxa de Business Angels EconomistesBAN del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
twitter-icon

Biography

Ocupació actual: Co-Founder & Managing Partner a Addenda Capital, AV, SA
Anteriors ocupacions: Direcció Banca Privada Andbank, Direcció Banca Privada Banc Agricol i Comercial d’Andorra, Safei Barcelona, AV, SA, Capital Markets, AV, SA
Formació: Economista, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Master en Mercats Financers, Postgrau en Gestio de Patrimonis y Master en Dret Tributari. Titular de les certificacions EFA (European Financial Advisor Certificate), CEFA (Certified EFFAS Financial Analyst) i EFP (European Financial Planner Certificate)

Com és ben sabut, el Col·legi d’Economistes de Catalunya te la ferma voluntat de poder contribuir activament, en la mesura de les seves possibilitats, a la promoció efectiva de l’activitat econòmica real. No en va, la creació i consolidació d’EconomistesBAN és una bona mostra de la participació en l’ecosistema emprenedor que ens ha permès contribuir, finançant projectes empresarials, en la creació d’activitat econòmica i ocupació.

Amb la sessió “Factors dinamitzadors dels Hubs d’emprenedoria” volem dur aquesta voluntat del Col·legi un pas més enllà. L’objectiu d’aquesta és analitzar els elements generadors d’activitat emprenedora i com aquests contribueixen a consolidar un hub d’emprenedoria donant lloc a un cercle virtuós de creació i creixement de projectes empresarials:

  1. Emprenedors/start-up’s es desenvolupen creant innovació de tot tipus (tècnica, de processos, de governança, etc…).
  2. Aquests projectes emprenedors apareixen i és desenvolupen més en “ciutats” (enteses com territoris intel·ligents o smart-cities), que compten amb condicions físiques i tècniques avançades que capten i desenvolupen talent.
  3. Pel fet de disposar d’innovació i talent aquestes ciutats atrauen inversors que aporten els recursos econòmics necessaris que contribueixen a fer créixer els esmentats projectes.
  4. El fet que existeixin els recursos econòmics incrementa el marc favorable per atraure més projectes innovadors i més talent.

Tanmateix, volem també reflexionar sobre el paper de l’economista en aquest entorn, tant en el desenvolupament de projectes com en l’atracció d’inversors. Però especialment, volem plantejar-nos: Què pot fer la professió per tal de contribuir, positivament, en la millora dels elements clau?

En aquest sentit, en la sessió volem exposar les qüestions essencials per tal que es donin, en el nostre entorn, les adequades condicions generadores de dinàmiques emprenedores i què hi poden aportar els economistes en aquestes:

  • Condicions de l’entorn (legals, burocràtiques, etc…) i promoció/impuls de l’ecosistema d’emprenedoria des de l’Administració Pública.
  • Àrees d’interès de centres d’investigació i recerca (universitats, instituts tecnològics, etc…) i disponibilitat talent i recursos humans capacitats.
  • Recerca de projectes invertibles i possibilitats de finançament.
  • Experiència d’èxit de projecte empresarial i possibles millores del Hub emprenedor.

Per tal d’abordar l’anàlisi de tots aquests aspectes, comptem amb la inestimable participació de:

  • Joan Romero i Circuns, Conseller Delegat d’Acció (www.accio.gencat.cat) amb qui compartirem la visió relativa a les condicions de l’entorn (quins aspectes son millorables?, com hi poden contribuir positivament els professionals de l’economia?), així com la promoció i impuls que pot fer-se, i es fa, des de l’Administració Pública.
  • Xavier López Luján, Director General Corporatiu i d’Operacions de Eurecat (www.eurecat.org) qui ens mostrarà les àrees d’interès dels centres d’investigació i recerca, així com la disponibilitat de talent i recursos humans capacitats.

All session by Sr. Pol Font