Sr. Rodrigo Cabedo

Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col•legi d’Economistes de Catalunya
Rodrigo Cabedo

Sr. Rodrigo Cabedo

Membre del Comitè Permanent de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col•legi d’Economistes de Catalunya

Biography

Ocupació actual: Miembro del Consejo Directivo del REFOR del Consejo General de Economistas.

Desarrolla su actividad profesional como Economista-Auditor y Administrador Concursal.

Formació: MBA por la UPC y la UCJC de Madrid, Abogado y Economista, Auditor (ROAC 17017)

El funcionament del sistema judicial influeix en el desenvolupament dels mercats financers el que, a la vegada, influeix en la inversió i el volum d’activitat. La seguretat jurídica, garantida per un marc legal estable regula el sistema judicial al que hem d’exigir no només eficàcia sinó també eficiència. Servirà d’incentiu als emprenedors i empresaris per a desplegar la seva capacitat innovadora per millorar la productivitat i potenciar el creixement econòmic. Segurament el pilar més important de la Nova Economia Institucional es una cosa que els economistes venen defensant des d’èpoques primerenques al ressaltar que la funció fonamental de l’estat consisteix en la defensa i garantia dels drets de propietat i el compliment dels contractes. Doncs bé, per al funcionament dels mercats es requereix la llibertat de contractació dels agents així com la existència de mecanismes de control que garanteixin el compliment dels contractes. El control el fa el sistema judicial i de la seva qualitat de funcionament dependrà el grau de seguretat jurídica i els costos de transacció. El REFOR és sensible als perjudicis i limitacions al creixement i al crèdit que una col·lapsada administració de justícia ocasiona a tots els agents econòmics que operen en la nostre societat. Per això aquest Registre està treballant per estructurar degudament un cos de “Gestors Econòmics” que sota la seva condició d’economistes reforçada amb formació especialitzada i continuada ofereixi a la societat i als òrgans jurisdiccionals el suport professional que necessitin. A més de les intervencions tradicionals com pèrits en l’emissió de dictàmens econòmics, ens estem centrant en totes aquelles situacions en les que sigui necessària la intervenció de l’economista per a preservar els interessos econòmics dels intervinents (abastant des de les persones físiques, empresaris o no, fins societats, unitats productives, explotacions econòmiques, herències, etc…), bé per aportar anàlisi per les parts, o per l’òrgan jurisdiccional, bé per donar suport directe en la resolució. No hem d’oblidar que les pericials pròpies dels economistes són la segona modalitat de prova pericial en importància després de la pericial mèdica que realitzen avui els metges forenses integrats en l’Institut de Medicina Forense. És evident doncs que el CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS i el REFOR és l’equivalent en l’àmbit econòmic, pel que és necessari exigir-li el paper de lideratge que precisa el nostre col·lectiu professional per a poder incrementar la nostre utilitat en l’àmbit de l’administració de justícia.

Actualment, el REFOR està en disposició de donar suport perquè els economistes puguin oferir els seus serveis en dita administració en totes les matèries d’índole econòmic financer:

Com administradors judicials, activitat que degudament professionalitzada a través de Gestors Econòmics té un ampli camí de desenvolupament. Amb la nostra participació, la qual la salvaguarda del valor econòmic, dels llocs de treball i dels interessos econòmics. d’aquelles empreses (que en ocasions són d’interès públic). Com cos de Perits designats judicialment, emetent els informes que ens siguin encomanats.

Com assessors directes en matèries d’economia, financeres, comptabilitat  i col·laboradors dels jutjats i tribunals, dels funcionaris policials (UDEF i UCO en particular)

Com auxiliars als jutges instructors i fiscals de causes per corrupció com a especialistes en economia, comptabilitat….

Com auxiliars de la Unitat de Suport per a les causes de corrupció (UACC) del CGPJ.

Com a suport pericial a l’Audiència Nacional (tribunal creat per delictes de terrorisme i narcotràfic que ha anat augmentant les seves competències i s’ha desbordat pels casos de corrupció), per les especialitats que es requereixen.

Hem convidat com a ponent al Sr. Xavier Domènech , economista i actuari, membre del consell directiu del REFOR, president de la comissió d’Administradors Judicials.

El President de la nostra sessió serà el Sr. Alfred Albiol Paps, president nacional del REFOR.

All session by Sr. Rodrigo Cabedo