Sr. Albert del Valle

Graduat d’Empresa i Tecnologia. Treball Final de Grau sobre “5G. Oportunitat de negocis i serveis”

Sr. Albert del Valle

Graduat d’Empresa i Tecnologia. Treball Final de Grau sobre “5G. Oportunitat de negocis i serveis”

Biography

All session by Sr. Albert del Valle