Sr. Alberto Sanfeliu

Director de la Unitat d'Excel·lència Maria Maeztu de l'IRI - Institut de Robòtica i Informàtica Industrial

Sr. Alberto Sanfeliu

Director de la Unitat d'Excel·lència Maria Maeztu de l'IRI - Institut de Robòtica i Informàtica Industrial