|

Sr. Antoni Díaz

Director general de Suez Agriculture Iberia

Sr. Antoni Díaz

Director general de Suez Agriculture Iberia

Biography

 

Biografia Enginyer Tècnic agrícola dedicat durant més de 25 anys al sector agroalimentari ajudant a agricultors i empreses a millorar i rendibilitzar els seus cultius.

Antoni ha dirigit cooperatives agrícoles i ha format part de grans i importants empreses multinacionals del sector (Syngenta, Rhone Poulenc, IQV) ocupant llocs de responsabilitat en totes elles. A més, compta amb una visió molt completa del funcionament del mercat després del seu pas en dues legislatures com a director general de la Conselleria d’Agricultura a la Generalitat de Catalunya.

Actualment s’enfronta a un nou repte professional dins de la multinacional SUEZ on, com a director general s’encarrega de desenvolupar, implantar i dirigir la nova estratègia del grup per al sector agrícola.


Principals idees que s’exposaran:

  • El repte alimentari del nostre temps; alimentar un mon de 10.000 milions de persones
  • Agricultura sostenible, punt d’equilibri entre l’agricultura intensiva i la tradicional.
  • Principals disrupcions tecnológiques
  • Sensòrica i automatització: La internet de les coses a l’agricultura.
  • Bigdata: Com conrear les dades de la agricultura.
  • Blockchain: El client pren el control.

Sinopsi de la intervenció:

Començarem fent una breu introducció al repte alimentari que viu el planeta i les principals forces que defineixen com es mourà aquest sector en els propers anys. Parlarem breument sobre el creixement demogràfic, la limitació del sol, els canvis en la dieta i la creixent sensibilització ambiental.

Aprofitarem per introduir el concepte d’Agricultura sostenible com la solució de compromís entre la agricultura intensiva i la tradicional. Comentarem alguns exemples de agricultura sostenible i en especial de les principals tendències que s’observen a dia d’avui. Farem una menció especial a les implicacions per les empreses i molt especialment per les empreses del nostre entorn.

A continuació parlarem de tres dels àmbits tecnològics que mes estan transformant aquesta industria:

Internet of Things: com l’arribada dels sensors i dels sistemes de comunicació a un cost assumible estan permeten la ràpida automatització de les explotacions agrícoles, augmentant la seva productivitats i reduint els seus costos i la seva petjada ambiental.

Big Data: l’increment de dades disponibles i la creixent necessitat d’accedir a nou coneixement, donarà lloc a nous models de negoci basats en les dades. Es difícil preveure avui com s’estructurará aquest mercat però comentarem algunes de les iniciatives que observem en els principals actors.

Blockchain: Per últim comentarem algunes de les possibilitats que el blockchain oferirà per tal que els consumidors coneguin millor el que están menjant i prenguin decisions de compra basades no tan sols en la cualitat del producte sinó també en el seu origen i les seves condicions de producció.

All session by Sr. Antoni Díaz