Sr. Antoni Garrell

Enginyer industrial, especialista en gestió i en economia del coneixement, i director de la Fundació per l'ESDI

Sr. Antoni Garrell

Enginyer industrial, especialista en gestió i en economia del coneixement, i director de la Fundació per l'ESDI