Sr. Antoni Garrell

Enginyer industrial, especialista en gestió i en economia del coneixement, i director de la Fundació per l'ESDI

Sr. Antoni Garrell

Enginyer industrial, especialista en gestió i en economia del coneixement, i director de la Fundació per l'ESDI
twitter-icon

Biography

Ocupació actual: Especialista en innovació i competitivitat en el marco de la economia del coneixement i la Industria 4.0. Participa en diversos consells d’administració i és Director General de la Fundació per ESDi i Conseller Delegat de la societat PREVINT
Anteriors ocupacions: Ha desenvolupat una intensa activitat professional tan en la consultoria organitzacional i estratègica com en l’àmbit de la tecnologia computacional aplicada a la producció, la gestió, el màrqueting i els continguts, ocupant diverses posicions en empreses com Arthur Andersen, Calfinsa, La Caixa, i a la Fundació Universitat i Tecnologia la Salle, entre d’altres: Tanmateix, ha acompanyat l’activitat professional amb una significativa tasca acadèmica, ha impartit classes i conferències en diverses universitats, és autor de 7 llibres (els dos darrers relatius a la competitivitat i a la Industria 4.0), i és autor de més de 600 articles sobre temes tècnics, econòmics i d’opinió. Referent a l’activitat institucional destacar que ha esdevingut, entre d’altres: fundador del Cercle pel Coneixement i president del mateix, president de la Fundació Reial Monestir de Poblet, patró de la Fundació Cercle per al Coneixement, de la Fundació CIREM i vicepresident de la Fundació Gremi de Fabricants, entre altres.
Formació: Enginyer Industrial per la UPC (1975), Màster en Gestió i Administració, i estudis de doctorat en Sistemes de Suport a la Presa de decisió.

La societat en general i les organitzacions i empreses en particular estan immerses en un enorme canvi esperonats per l’ús intensiu de la tecnologia computacional i l’augment de la capacitat d’emmagatzemament conduint-nos cap a avenços notoris en la robòtica humanoide i la intel·ligència artificial, i a la vegada facilitant la anàlisis de casos i simulacions d’escenaris (big data), així com també cap a la connectivitat a alta velocitat en tot lloc i moment (5G), un fet que permet la telepresència i que per tant canvia radicalment la forma de treballar. Aquests enormes canvis de conseqüències, encara, impredictibles, en el seu ple abast, comporten canvis en els processos, en els models productius,  en l’organització i la gestió i  en la manera de relacionar-se entre les empreses i aquestes amb els seus clients. Així doncs, esbrinar el potencial de la supercomputació, la robòtica i la Intel·ligència artificial així com les seves implicacions en els llocs de treball esdevé l’objectiu d’aquesta sessió.

All session by Sr. Antoni Garrell