Sr. Daniel Marco

Director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Dani Marco

Sr. Daniel Marco

Director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
linkedin-icon twitter-icon

Biography

Ocupació actual: Director general d’Innovació i Economia Digital de la Generalitat de Catalunya
Anteriors ocupacions:
 • Director d’SmartCatalonia,
 • Director de l’Agenda Digital Catalana
 • Responsable dels programes de digitalització empresarial i promoció de la indústria TIC.
 • Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitat en l’àmbit de la consultoria estratègica del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en projectes de recerca i desenvolupament.
Formació:
 • Enginyer Electronic per la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Master Business Administration per ESADE Business School.

Principals idees que s’exposaran:

 • El paper de la transformació digital en el desenvolupament de les ciutats.
 • La necessitat d’una estratègia en clau de país per a desenvolupar les polítiques Smart.
 • Iniciatives Smart en el camp de educació, salut, seguretat, mobilitat, medi ambient, rural i economia.

Sinopsi de la intervenció:

Les ciutats estan definint estratègies de Ciutats Intel·ligents (“Smart Cities”) per afrontar els assumptes públics fent ús de la tecnologia i de la informació digital, amb l’objectiu d’obtenir una gestió més eficient en àmbits com ara la mobilitat, la sostenibilitat mediambiental, l’activitat econòmica, la integració social, la qualitat de vida de les persones i la relació de l’administració amb els ciutadans.

La capitalitat mundial del mòbil, el referent internacional en què s’ha convertit Barcelona com a Smart City i les principals fires tecnològiques internacionals establertes a la capital catalana, fomenten oportunitats empresarials i afavoreixen la creació a Catalunya d’un clúster TIC especialitzat en tecnologies digitals i intel·ligents, generador de creixement econòmic i ocupació de qualitat.

En aquest sentit, des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’impulsa l’Estratègia Smart de Catalunya (SmartCatalonia), amb la qual estén el concepte d’Smart City a escala de país, per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport a les empreses i desplegui iniciatives Smart en clau de país.

Alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea “Europa 2020”, SmartCatalonia es planteja com a objectiu convertir Catalunya en una Smart Countryc de referència internacional que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per tal d’innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Els objectius estratègics associats als desplegament de l’estratègia SmartCatalonia són:

 • Optimitzar, transformar i crear nous serveis per a la ciutadania.
 • Reactivar l’economia i enfortir el teixit productiu del país.
 • Estimular la creació d’una nova indústria basada en les TIC.
 • Millorar la implicació de la ciutadania en els serveis públics.
 • Construir una societat més intel·ligents, sostenible i integradora.
 • Potenciar i millorar la projecció internacional de Catalunya.