Sr. Francesc Escoda

Economista

Sr. Francesc Escoda

Economista
twitter-icon linkedin-icon

Biography

Ocupació actual: Economista (exercent lliure i com a soci professional de FRANCESC ESCODA, S. L. P.)
Formació:
  • Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona
  • Auditor ROAC (no exercent)
  • Gestor Administratiu. Col·legi de Tarragona

És evident que el BREXIT porta camí de produir-se (amb acord o sense), a excepció que hi hagi un acord in extremis per a la celebració d’un nou referèndum.
El desenllaç coincidirà, pocs dies després, de dur-se a terme aquesta sessió en la que es vol destacar els dos aspectes que més interessen del BREXIT: la seva incidència sobre la nostra economia, exposició que anirà a càrrec de Xavier FERRER, i la fiscalitat de les operacions mercantils que es celebrin en el nou context, exposició que anirà a càrrec de Jordi SOLÉ ESTALELLA
La indiscutible actualitat del tema serà presentada de forma àgil i entenedora, amb la pretensió d’informar als participants d’una previsible realitat que afectarà de forma significativa a bona part de l’economia catalana, i als subjectes econòmics que hom intervenen.

All session by Sr. Francesc Escoda