Sr. Jaume Hugas

Professor titular d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE Business School

Sr. Jaume Hugas

Professor titular d’Operacions, Innovació i Data Sciences d’ESADE Business School
linkedin-icon twitter-icon

Biography

Principals idees que s’exposaran:

En aquesta presentació es reflexionarà sobre les noves tecnologies de la Industria 4.0 y la Intel·ligència Artificial així com el seus impactes principals als models de negoci de les empreses. Es consideraran les nou tecnologies següents de la Industria 4.0, organitzades amb tres categories i tres tecnologies a cada una de les categories:

 • To Connect
  • Internet of Things IoT & Industrial Internet of Things IIoT (5G)
  • Integración Vertical VI y Horizontal HI
  • Cloud Technology”
  • Block Chain (no està pas a la Industria 0)
 • To Think
  • Big Data BG & Data Analytics
  • Cybersecurity
  • Autonomous Robots
  • Artificial Inteligence (no està pas a la Industria 0 però està ja impactant de forma significativa a aquesta categoria del pensament)
 • To Digitalize
  • 3D Printing (AM)
  • Digital Simulation (Digital Twins)
  • Realitat Virtual VR, Realitat Augmentada AR i Realitat Mixta MR

Seguidament s’analitzaran quines són les tecnologies més madures i les que poden evolucionar amb més força, més ràpidament i que poden ajudar a la gestió empresarial integral en temps real.

La Industrial Internet of Things ( IIoT), el Cloud, el 3D Printing i la Robòtica col·laborativa, la Realitat Augmentada i la Realitat Virtual així com la Simulació.

Connect: Al IIoT destacarem el 5G eixís com la importància a la industria de procés del MES (Manufacturing Execution System) i a la industria discreta de peces del PLM (Product Lifecycle Management) per la integració horitzontal i la integració vertical amb els PLC´s i principalment amb els sistemes de gestió integrat ERP. Al Cloud destacarem la integració del cloud Híbrid així com l’entrada de nous actors com Alibaba al Top 5 mundial.

El model de negoci de la Smart Factory (IIoT i simulacions) serà doncs un sistema totalment integrat on es podran prendre decisions en temps real gràcies també al cloud que redueix els temps d’implantació.

Think: Veurem com la intel·ligència artificial i principalment el Machine Learning  anirà millorant el Big Data i el seu anàlisis i visualització que cada vegada està mes robotitzat i estandarditzat per persones de negoci no tècniques i a on hi ha aplicacions claus i comuns a la majoria d’empreses com son la conservació dels clients, el donar crèdits a persones solvents, el fer assegurances personalitzades i la planificació històrica i el manteniment preventiu entre moltes altres aplicacions tal com la cibersecuritat, cada vegada mes i mes important deguts a la pujada exponencial d´atacs informàtics.

Les Digital Rooms son cada vegada mes important ja que destaquen els “Key Performer Indicators” així com l’actualitat de les xarxes socials i els riscos a les vendes, als beneficis i a les marques.

La robòtica Col·laborativa poc aplicada encara porta a un increment de la productivitat al àrea de Operacions degut al treball amb equip de les persones i els robots als tallers i línies de muntatge de les fàbriques. Cal destacar aquí també la gran importància dels “drones” com a robots que revisen projectes, porten medicines urgents, construeixen mapes i ajuden a poder controlar el canvi climàtic entre altres aplicacions de mixta distancia única entre els avions i el terra, sense entrar als cotxes elèctrics ni al software de nivell 4 de cotxes amb conducció automàtica. Costarà substituir el Lideratge, les habilitats socials i la creativitat de l’homo sapient al que els robots si que ajudaran a ser més ràpid, a poder escalar més els negocis i a millorar de forma significativa la part quantitativa.

Digital: Aquí destacarem l’avanç del 3D Printing per fabricar de forma eficient lots petits de producció i tota classe de respostos i la dualitat entre aquesta tecnologia i el Disseny Generatiu eixís com  el disseny paramètric.  El 3D Printing junt amb el disseny generatiu estar fent el mon mes sostenible al estalviar matèria primera eixís com reduint part del  transport innecessari actual i el consum alt de combustibles fòssils dels avions. Acabarem revisant aquí la personalització de productes, la modularitçació dels productes complexes eixís com el estalvi de costos i els diferent models de negoci que ja han sortit d’aquesta important tecnologia.

Les principals aplicacions de la AR/VR es donen ja a projectes de visualitzar, instruir, interactuar i simular, dels que repassarem exemples de empreses eixís com els beneficis actuals a cada esglaó de la cadena de subministrament.

Destacarem la importància dels “digital twins” i de la simulació de màquines i de fàbriques que ens permetran fer les probes de nous productes i d’augment de la productivitat amb simulacions virtuals de màquines, fàbriques, centres de distribució i “Fullfilment Centers” de e-commerce entre altres i que solament podrem fer si els edificis, les instal·lacions i les màquines estan amb 3D i tenim tot el software associat inclosos els PLC´s de les instal·lacions i de les màquines.

Als últims minuts de la ponència remarcarem les conclusions més importants de les tecnologies que ajudaran a la Direcció d’Empreses en temps real i que estan creant nous models de negoci.

All session by Sr. Jaume Hugas