Sr. Jaume Solé

Enginyer industrial i màster per la Universitat Politècnica de Catalunya, consultor d’IT a eSonde Group i expert en Blockchain i DLT

Sr. Jaume Solé

Enginyer industrial i màster per la Universitat Politècnica de Catalunya, consultor d’IT a eSonde Group i expert en Blockchain i DLT