Dr. Javier Asenjo

Docent i investigador universitari (IQS, UOC) i formació professional. Consultor d’organitzacións (RedSalmons).

Dr. Javier Asenjo

Docent i investigador universitari (IQS, UOC) i formació professional. Consultor d’organitzacións (RedSalmons).
linkedin-icon

Biography

Ocupació actual: Docent i investigador universitari (IQS, UOC) i formació professional. Consultor d’organitzacións (RedSalmons).
Anteriors ocupacions: Emprenedor, Director de formació empresarial a diverses consultores de Catalunya i Navarra.
Formació: Llicenciat en econòmiques (UNAV) i Doctor en Ciències de la educació (UAB)

La digitalització està transformant essencialment la societat en el seu conjunt i conseqüentment la educació superior. La tecnologia pot ser un mitjà per ampliar les possibilitats de les persones i de les organitzacions. S’estenen nous models d’interacció i noves eines que permeten un aprenentatge ampliat, personalitzat, contextualitzat i escalable. Com ha sigut sempre i ara més que mai, es rellevant l’actualització permanent de la competència del conjunt d’agents que faciliten els aprenentatges. La co-educació de persones professionals competents, segueix sent clau en la missió de la funció educativa, no obstant s’ha d’adaptar als nous temps líquids i gasosos que experimentem al present i visualitzem pel futur.

L’objectiu de la sessió es compartir experiències i criteris per entendre l’abast i possibilitats de la transformació digital en el context de la educació superior.

Introductor: Dr. Javier Asenjo: Vicepresident comissió Economistes docents i investigadors (CEC). La intervenció inicial començarà amb una contextualització i seguidament es focalitzarà en les competències dels docents a la educació superior en el context de la transformació digital.

Les persones especialistes que participaran a la taula rodona son:

  • Dña. María Jesús Martínez: Directora d’estudis de economia i empresa (UOC)
  • Giuseppe Auricchio: Director executiu Learning and innovation unit (IESE)
  • Genís Roca: President (Roca Salvatella)

S’ha convidat i està pendent de confirmació:

  • Ivan Bofarull: Director Global insights and strategic innitiatives (ESADE)

Cada especialista presentarà breument la seva organització i amb més amplitud les seves experiències, criteris i paradigmes en quan a transformació digital i educació superior.

Els eixos del debat seran els següents:

  1. Models d’ensenyament-aprenentatge i la seva integració
  2. Interacció entre les diverses eines educatives
  3. Rol dels agents participants i la seva interacció
  4. Els reptes de la educació superior davant de la transformació digital

Ens trobem a un moment d’acceleració de canvis i d’elevada incertesa. En anglès es denomina amb l’acrònim V.U.C.A. (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous). Aixó afecta molt a la societat, al mon empresarial i conseqüentment al sector educatiu. Les institucions representades al debat son capdavanteres en educació superior i innovació al nostre país i les seves exploracions i descobriments poden aportar valor rellevant al debat.

All session by Dr. Javier Asenjo