Sr. Joan Reixach

Soci fundador de Kidnelis i Director d'expansió del Grup Busquets

Sr. Joan Reixach

Soci fundador de Kidnelis i Director d'expansió del Grup Busquets

Biography

Ocupació actual:
  • Fundador i CEO de Kidnelis
  • Conferenciant a la UAB
  • Director d’expansió de Busquets Gruart
  • Columnista al Diari de Sabadell
Anteriors ocupacions: Va treballar a Acer i va dirigir la divisió d’informàtica de LG a Espanya. Durant els inicis dels 2000 va dirigir comercialment empreses punteres de les anomenades “dotcom”.

Principals idees que s’exposaran:

  • DATA: Com recollir dades  de competències de gestió empresarial del sector industrial a partir d’un modern joc de rol on no existeix l’atzar, i on tot es basa en la presa de decisions del nen/a (jugador).
  • DEEP LEARNING / INTELIGENCIA ARTIFICIAL : com podem ajudar als docents en l’avaluació en  temps real de  les “noves”  competències educatives en emprenedoria. Sempre actuant dins d’un marc d’un joc simulador com Biznelis. Més motivador i agradable pels estudiants.
  • BIG DATA: a partir d’un gran volum de dades com podem arribar a conèixer la personalitat emprenedora dels nostres nens,nenes i joves.
  • MARC CONCEPTUAL DE LA MATERIA TRACTADA: Tal i com fa esment la Comissió Europea (2016), actualment existeix una deficiència en l’educació formal respecte a la consecució d’habilitats, actituds i coneixements de l’emprenedoria. L’Agenda d’Oslo per a l’Educació Emprenedora a Europa posa de relleu la necessitat d’incrementar el suport als professors i als educadors en matèria d’emprenedoria, recomanant l’adopció d’accions innovadores en matèria de formació del professorat i del desenvolupament de la competència emprenedora.

Sinopsi de la intervenció:

Biznelis és un joc educatiu d’emprenedoria i de gestió empresarial del sector industrial per a nens i nenes a partir de 10 anys, fruit de la iniciativa de diferents persones i institucions que comparteixen una mateixa inquietud: dotar la canalla d’avui dia d’instruments i recursos que els permetin desen­volupar-se en el món del demà.

Es pretén que, a través del joc i amb el suport de la família, la cana­lla s’interessi d’una manera distesa i lúdica per conceptes relacionats amb el món empresarial, de tal forma que desenvolupi competències que potenciïn l’esperit emprenedor, alhora que es tinguin molt pre­sents l’ètica empresarial, la consciència social i la sostenibilitat.

Biznelis neix amb l’esperit de ser un joc diferent, adaptat a la realitat de la societat postindustrial. En contrast amb altres jocs clàssics que giren al voltant de l’economia, Biznelis s’ha dissenyat amb la voluntat de trencar alguns tòpics del món del joc, com ara que cal tenir sort per assolir els objectius o que només hi pot haver un únic guanyador, normalment qui més creixi o qui més riquesa acumuli.

El joc, dins de tot el possible espectre de l’emprenedoria, se centra en la fase de creixement i solidificació del model de negoci i no tant en la fase creativa de la idea inicial. D’aquesta manera els jugadors co­mencen amb una empresa mitjanament definida i han d’anar prenent decisions que aniran configurant l’empresa i que, finalment, impliquen el desenvolupament del seu esperit emprenedor. En aquesta presa de decisions, subjecta a restriccions i limitacions de recursos, hi interve­nen aspectes de finançament, sostenibilitat financera i rendibilitat de forma subtil però fonamental.

En el desenvolupament del joc apareixen conceptes propis de la societat actual com ara economia social, economia col·laborativa, economia circular o economia digital, entre d’altres, de tal manera que la quitxalla té l’oportunitat de familiaritzar-s’hi, de forma senzilla i planera, però molt real i aplicada, gens abstracta o idealitzada. Tot això en un context en què no es descuiden les competències d’esperit crític i compromís ètic a través d’elements inclosos per fomentar el debat i la discussió entre els nens i nenes que hi juguen.

Biznelis, en definitiva, és un joc pensat per respondre als canvis i transformacions que s’han esdevingut al llarg del segle XXI, així com a aquells que ja s’entreveuen en el futur més immediat. Aquesta és una era en què el món està més interconnectat que mai i en què la globalització i la digitalització són fenòmens que es retroalimenten i fan que sigui cada cop més necessari aprendre a operar en un entorn complex i canviant. Aquest procés de transformació ha consolidat la necessitat que les persones desenvolupin i potenciïn capacitats i habilitats que entronquen directament amb el que s’identifica com la figura de l’emprenedor. Així, es valora la curiositat, la iniciativa, l’ha­bilitat comunicativa, la responsabilitat, la creativitat, la col·laboració, l’autoconfiança o l’agilitat en la presa de decisions com a trets que haurien d’adoptar les futures generacions per tal de poder moure’s en la incertesa que provoquen els escenaris que es dibuixen. Sabem, per exemple, que prop d’un 60% de les professions que tindran els infants que avui estan cursant primària no es troben identificades.

Per tant, procés de canvi, procés d’oportunitats, però també, d’incer­teses. Tot plegat ens planteja, com a societat, el repte d’aportar noves idees que ajudin i complementin l’educació dels infants, i introdueixin nous elements que siguin d’ajuda a pares i docents a l’hora de trans­metre i ensenyar valors i coneixements. Biznelis vol ser la nostra petita aportació.

All session by Sr. Joan Reixach