Sr. Josep Domingo

Catedràtic distingit de Ciència de la Computació i Investigador ICREA Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili.

Sr. Josep Domingo

Catedràtic distingit de Ciència de la Computació i Investigador ICREA Acadèmia a la Universitat Rovira i Virgili.

Biography