Sr. Mateo Valero

Director del Centre de Supercomputació de Barcelona (Marenostrum, supercomputació)

Sr. Mateo Valero

Director del Centre de Supercomputació de Barcelona (Marenostrum, supercomputació)