Sr. Tomàs Nart

Advocat associat de l’Àrea de Dret Concursal de Rousaud Costas Duran