Sra. Coral Regí

Directora de l’Escola Virolai
Coral Regí / Foto de SANDRA LÁZARO

Sra. Coral Regí

Directora de l’Escola Virolai
twitter-icon linkedin-icon

Biography

Ocupació actual:
  • Directora de l’Escola Virolai de Barcelona
  • Membre del Consell Escolar de Catalunya en l’àmbit de les persones de prestigi
  • Col·laboradora en diferents iniciatives vinculades a la transformació educativa
Formació: Llicenciada en Biologia, Universitat de Barcelona

Principals idees que s’exposaran:

  • Internet va ser un dels factors desencadenant de la transformació social i educativa però no és l’eix de la transformació educativa. La Tecnologia és una eina més que pot afavorir l’aprenentatge. Una eina que ha de ser invisible, transversal. Les inversions per millorar l’educació no han de ser en Tecnologia sinó en formació del professorat.
  • Incorporar la Tecnologia a l’entorn educatiu facilita educar en un ús racional i crític de la Tecnologia i treballar l’esperit crític respecte a les informacions del núvol i evidenciar els riscos de les xarxes- addiccions i control de la pròpia identitat-.
  • Els alumnes poden ser bons usuaris intuïtius però, en l’entorn educatiu, han d’aprendre a ser persones amb competències digitals.
  • L’educació avui requereix una escola oberta, receptiva i critica respecte als canvis socials i tecnològics perquè ens cal educar joves per un món real . L’Escola no pot ser una torre de marfil aïllada i preservada del món real.
  • La tecnologia ens permet avançar en una educació continuada i oberta a l’entorn i això requereix un treball conjunt i coherent amb les famílies i assegurar una proposta que garanteixi l’equitat per a tots els alumnes.
  • Cal garantir una bona formació inicial dels professionals de l’educació i assegurar, com en totes les professions, una formació continuada i permanent.

Sinopsi de la intervenció:

Quan va aparèixer Internet, molts pedagogs es van convertir en filotecnòlegs, que veien en la tecnologia i en el núvol la solució a tots els problemes del sistema educatiu: L’Educació, el coneixement arribaria a tots els indrets, podríem avançar en una educació més oberta, actual i que ajudaria a fer desaparèixer les desigualtats socials. Alguns d’aquets gurus tecnològics carregats de raó i de bona voluntat com Sugata Mitra, plantejaven col·locar ordinadors a les aules connectats a Internet i l’educació serà motivadora i tots els alumnes aprendran. En alguns casos s’han pres decisions polítiques per dotar d’ordinadors que sense la formació dels mestres i trets de context no han generat cap canvi transcendent. En els darrers anys, alguns d’aquests pedagogs desenganyats han pres posicions contràries totalment a l’ús de la Tecnologia en l’entorn educatiu i aquí s’han sumat educadors nostàlgics de quan l’educació era per una minoria i podíem tenir un alt nivell…

No serà potser, com en tantes coses, que la solució estigui en el terme mig? … l’educació ha d’incorporar la tecnologia de manera transversal, sense focalitzar el canvi en el seu ús però utilitzant-la de manera racional i crítica. Els dispositius tecnològics i Internet han de ser eines a utilitzar de manera racional, crítica i reflexiva.

No serà potser, com en tantes coses, que la solució estigui en el terme mig? … l’educació ha d’incorporar la tecnologia de manera transversal, sense focalitzar el canvi en el seu ús però utilitzant-la de manera racional i crítica. Els dispositius tecnològics i Internet han de ser eines a utilitzar de manera racional, crítica i reflexiva.

En el darrer document sobre l’ús de dispositius mòbils del Consell Escolar de Catalunya s’han recollit dades sobre l’ús actual de la tecnologia a l’aula a partir d’un estudi propi i dades de l’INE que en ratifiquen l’evidència de l’alta disponibilitat dels mòbils- 75% als 12 anys- i un nivell alt de maduresa en l’ús de la Tecnologia a l’aula- 66%- i d’expertesa del professorat – 73% amb un nivell de competència digital.

El coneixement no està a Internet o no hi està solament. La informació que ens ajudarà a crear coneixement propi, està a Internet però esta en l’observació, en l’experimentació, en escoltar les opinions de persones expertes o amb experiència. I això és el que cal que es treballi a l’escola perquè davant d’un entorn, que ja ens demana que aprenguem de manera permanent, cal educar els nois i noies per saber aprendre al llarg de la vida…amb tecnologia però no tan sols amb ella.

Defugir de l’ús de la Tecnologia en un entorn educatiu crea un abisme entre la vida real i l’aprenentatge formal i ens impedeix educar en un ús crític, racional i reflexiu de la tecnologia. Ens cal educar persones competents digitalment perquè en un entorn social profundament tecnològic caldrà educar en el risc de les addiccions, la necessitat de protegir la identitat digital,  però també en les possibilitats de la programació i la intel·ligència artificial.

I l’entorn educatiu actual és obert i continuat, s’aprèn dins i fora de l’aula… i això requereix treballar de manera coherent amb les famílies i requereix també que a nivell social defensem els drets digitals dels infants i joves.

El canvi de paradigma educatiu es fonamenta en posar l’alumne en el centre, en fer-lo protagonista del seu procés d’aprenentatge i això dona molta més rellevància a la funció dels educadors i a la mateixa institució educativa i implica que cal mantenir de manera exemplar una actitud receptiva als canvis per garantir una formació continuada.

Ens cal consolidar l’ús racional de la Tecnologia enfortint àmbits imprescindibles com la bona gestió de la identitat digital, la protecció de dades, l’esperit crític i especialment en la prevenció de les addicions. I també mantenir una actitud critica però proactiva amb les eines que la intel·ligència artificial i el bigdata ens poden plantejar en un futur molt proper.

All session by Sra. Coral Regí