Sra. Ester Manzano

Directora d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya
Sra. Ester Manzano

Sra. Ester Manzano

Directora d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya
linkedin-icon

Biography

Biografia: Ester Manzano Peláez, directora general d’Administració Digital de la Generalitat de Catalunya.
Mestratge en Direcció Pública (EMPA) a ESADE, Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a la UB i Diplomada en Gestió i Administració Pública a la UPF. Durant més de 15 anys ha treballat al món de la consultoria, ha participat en projectes amb el sector públic, sempre des de la vessant més estratègica. Ha centrat la seva activitat en la definició estratègica, l’establiment de models de gestió i el desenvolupament de solucions facilitadores en diversos àmbits sectorials. Recentment, la seva activitat està centrada en la transformació digital i el co-disseny de serveis públics atenent a l’experiència d’usuari.

Títol de la ponéncia: “De dins cap a fora. La revolució digital de l’Administració.”

Principals idees que s’exposaran:

  • Conceptualització: societat analògica (passat), hiperconnectada (present), hiperdigitalitzada (futur) i la prestació dels serveis públics.
  • Guia d’acompanyament per a la transformació digital: àmbits d’actuació (persones, processos, dades i tecnologia).
  • Canvi cultural: les noves formes de treball a l’Administració pública.

Sinopsi de la intervenció

Estem vivint l’anomenada revolució digital que ens afecta a la nostra vida professional i personal. Des de l’àmbit professional aquesta revolució implica repensar com estem fent les coses per donar resposta a les demandes que s’adrecen a les nostres organitzacions, tant internes com externes. Fins ara hem posat el focus en les demandes externes, però ara part de la nostra atenció s’ha de posar en les internes donat que, en aquest moment, el procés de transformació que ha d’experimentar les nostres organitzacions implica d’una reflexió i d’una acció conjunta que faci efectiu el canvi cultural del que tant es parla i que moltes vegades sembla que es tracta d’una moda que no va associada amb accions concretes per fer-ho possible.

Les regles del joc, per fer efectiva la transformació digital del sector públic, requereixen del disseny de mesures concretes, atenent i sense menysprear les seves especificitats, això sí sempre amb la voluntat de fer efectiu un canvi real que permeti la resposta i adaptació que es requereix en el moment actual. En aquest sentit, i sent conscient del que passa al nostre entorn, el pas de la societat analògica, caracteritzada per l’accés a uns serveis universals i de qualitat, a la societat hiperconnectada, que posa l’accent en l’accés a serveis en menor temps i amb menor ús de recursos, que s’adreça cap a la societat hiperdigitalitzada, que requerirà l’accés a serveis proactius, personalitzats i sostenibles, fa palesa la necessitat de definir un model d’actuació que prepari i enforteixi al sector públic des de dintre per afavorir el disseny i la prestació d’uns serveis públics adaptats a la nostra societat. Si volem que el nostre sector públic experimenti un canvi aquest ha de començar des de dintre i, posteriorment, tindrà el seu reflex en la societat.

Hem definit la Guia d’acompanyament a la transformació digital com una crida a l’acció i amb l’objectiu d’acompanyar al sector públic en aquest procés de transformació, identificant projectes concrets que es vertebren en base a quatre motors:

  • El primer, fa referència a les persones, on es considera l’evolució de la naturalesa de la feina, de les estructures organitzatives i del propi entorn de treball per establir els àmbits d’actuació que s’orienten a l’actualització del diccionari de competències, l’actualització de les competències digitals a les descripcions de llocs de treball, el Manual i el qüestionari d’autoavaluació de l’empleat públic digital, el desplegament de l’Administració sense papers, els laboratoris d’aprenentatge, etc.
  • El segon, es centra en incorporar la visió digital als processos, i en la metodologia per dissenyar els serveis públics digitals. Aquí la guia per al disseny de serveis digitals juga un paper cabdal per afavorir la introducció d’un nou paradigma.
  • El tercer, se centra en la dada, on a partir del model de govern de la dada es posa el focus en diferents dimensions de treball com la gestió ètica de les dades, el modelatge i arquitectura de les dades, les metadades per assegurar un vocabulari comú, la qualitat, seguretat i privacitat de la dada i l’estructura organitzativa sobre la qual s’ha d’articular la funció de govern, qualitat i analítica de la dada.
  • El quart, es focalitza en la tecnologia, on s’identifiquen dos gran línies de treball, per una banda, assegurar que els nostres sistemes corporatius transversals s’adaptin a les noves necessitats i, per l’altre, introduir nous sistemes que ens ajudin a reduir la distància entre el que tenim i el que és necessari per avançar en l’administració digital.

Com treballem aquests quatre motors incidirà en el model de relació amb la ciutadania, el model de gestió, i en el model d’innovació tecnològica que ha d’afavorir el testeig de les anomenades tecnologies disruptives mitjançant casos d’ús.

Estem en un moment en el que la immediatesa ho és tot, volem resultats ja! però això no ens eximeix de la responsabilitat de pensar i reflexionar sobre el què hem de fer i com hem de fer les coses. Alerta, això no ha d’implicar la paràlisis per l’anàlisi.

All session by Sra. Ester Manzano