Sra. Maite Soler

Economista i presidenta de la Comissió d’Economia per una Economia Social del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Sra. Maite Soler

Economista i presidenta de la Comissió d’Economia per una Economia Social del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

Biography

Ocupació actual:
  • Economista i presidenta de la Comissió d’Economia per una Economia Social del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
  • Tècnic Superior de l’Administració de la Generalitat
  • Consultora internacional i experta en temes de Governança i sistemes d’informació i atenció al ciutadà adaptats a les noves tecnologies, la qualitat i la transparència. Experiència en les àrees de coneixement, organització e innovació en les administracions públiques, nacionals e internacionals,
Anteriors ocupacions: Professora de Gestió i Administració Pública en diferents universitats com la Universitat Pompeu Fabra.
Formació:
  • Llicenciada en Ciències Econòmiques, polítiques i comercials.
  • Màster en Organització i gestió de centres educatius

El fenomen de les plataformes digitals comença a ser molt conegut en el nostre temps. Tots hem vist com un mitjà amb caràcter neutre com és Internet pot servir de vehicle per reproduir actituds d’explotació laboral i social en els àmbits de l’Economia Col·laborativa que semblaven superades i què creiem ancorades en els temps passats de la industrialització naixent de principis del segle XIX.

Una alternativa a les males praxis comentades anteriorment son les anomenades  Economies de Plataforma.  A grans trets consisteixen en la translació a l’àmbit digital de les característiques definitòries de les cooperatives, és a dir, empreses democràtiques i participatives; incorporant una política tecnològica que permeti la transparència i l’accessibilitat a les dades així com una responsabilitat social respecte dels impactes què es generin de forma inclusiva i acomplint amb els criteris de responsabilitat mediambiental.

Per donar a conèixer aquest economies de plataforma, proposem un format de Taula Rodona amb la participació de l’experta Mayo Fuster; Álvaro Porro com a Comissionat d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona i la presentació de la cooperativa Som Mobilitat, experiència consolidada d’Economia de Plataforma en l’àmbit de l’economia social. Volem amb aquesta Taula donar veu a experiències actualment en funcionament d’Economies de Plataforma, intentant avaluar les aportacions e innovacions en l’economia social de les noves eines tecnològiques.

Mayo Fuster, doctora en Comunicació Social i Internet i considerada una de les grans expertes en cooperativisme de Plataforma a nivell tant nacional, com internacional en la matèria.

Álvaro Porro, comissionat d’Economia Social i Desenvolupament Local i Consum, òrgan de l’Ajuntament de Barcelona responsable de fomentar el sorgiment i creixement de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona, bé donant suport a totes les iniciatives d’economia social i solidària actuals o bé impulsant la creació de noves iniciatives, com Barcola, un espai de generació d’idees i incubació de nous projectes i intervencions a Barcelona per nodrir l’ecosistema local, i la cocreació de polítiques públiques en economia de plataforma i col·laborativa d’orientació procomú a Barcelona.

Som Mobilitat, representada pel seu president Ricard Jornet, és cooperativa de consum sense ànim de lucre que treballa per una mobilitat +sostenible. Ofereix serveis per compartir vehicles elèctrics entre veïnes, entitats, empreses i administracions a tot Catalunya.

All session by Sra. Maite Soler