Víctor Vicens

Director mèdic i cofundador d'Abi Global Healthcare. Metge, psiquiatre, format a la UAB, a la Universitat de Montpeller i al Mont Sinaï School of Medicine de NY.

Víctor Vicens

Director mèdic i cofundador d'Abi Global Healthcare. Metge, psiquiatre, format a la UAB, a la Universitat de Montpeller i al Mont Sinaï School of Medicine de NY.
linkedin-icon

Biography

Biografia: Director mèdic i cofundador d’Abi Global Healthcare. Metge, psiquiatre, format a la UAB, a la Universitat de Montpeller i al Mont Sinaï School of Medicine de NY. Abans de dedicar-se a la salut digital, va ser investigador del CIBERSAM i ha publicat articles en revistes d’impacte en el camp de la neuroimatge. Des de fa anys lidera projectes innovadors en el camp de la salut digital, com Sphera, una empresa catalana dedicada a la telemedicina amb presència a 20 països i més d’un milió d’usuaris.

La Salut Digital, la darrera frontera de la digitalització

  • La Era Digital ha impactat molts sectors, però la salut es un dels que menys ha patit el canvi cultural motivat per la tecnologia.
  • Els projectes en salut tenen un impacte inherent a nivell social. Per una banda, disminuint radicalment les barreres d’accés a la salut que existeixen a molts països i col·lectius. D’altra banda, impactem al mercat laboral permetent que metges de tot el mon puguin fer arribar els seus serveis a qualsevol racó.
  • L’impacte ambiental més directe és el fet que serveis digitals com Abi impliquen menys desplaçaments i a més a més tenen el potencial de disminuir el consum de recursos als dispositius assistencials.
  • A nivell econòmic, els costos en salut creixen mes ràpid que el PIB dels països. La salut digital ha de ser la clau de volta que permetrà invertir aquesta situació que fa que, ara per ara, els sistemes de salut tinguin tendència a ser insostenibles.

Sobre Abi: Abi és una plataforma que connecta, a través dels seus telèfons mòbils, i gràcies a la intel·ligència artificial dels xatbots, pacients i metges. Així, metges de tot el món poden respondre a preguntes de pacients de tot el mon, en qualsevol moment, des dels seus telèfons intel·ligents. Això implica disminuir les barreres d’accés a la salut que existeix a molts països i per a molts col·lectius, i canviar la forma en la qual es pot accedir a la mateixa.

Antecedents: La tecnologia digital ha canviat molts sectors: podem reservar un taxi amb un sol clic, entrar a una plataforma digital per trobar un doblador natiu pel nostre vídeo a l’altra banda del món, contractar un servei de transport des d’una App o reservar un hotel a Indonèsia des del nostre telèfon mòbil. Quan parlem de robotització o de tecnologia digital, el impacte més gran són els canvis culturals que han provocat en els consumidors i les empreses les tecnologies que estan disponibles a la butxaca o a la mà de més de 3500 milions de persones, als seus telèfons intel·ligents. Però fins ara, els serveis de salut no han patit el tipus de transformació que han sofert altres sectors. La forma en què l’usuari accedeix a la salut no ha canviat gaire durant els darrers 100 anys.

L’impacte social: Els projectes en el sector de la salut tenen de per si un impacte social inherent. En el cas d’Abi, veiem l’impacte en dos sentits. En primer lloc, en l’àmbit de la salut pública, estem treballant perquè es pugui convertir en una eina de seguiment i atenció directa a l’usuari en campanyes relacionades amb la promoció de la salut i resolució de problemes de salut pública (salut sexual, drogo-dependències, salut materno-infantil, situacions de crisis humanitàries, desplaçaments massius d’individus, etc.). En segon lloc, pot existir un impacte per als professionals, que ja poden fer arribar els seus serveis a qualsevol lloc del món, i rebre una compensació econòmica a canvi. Això provocarà, per tant, canvis en el mercat laboral, però no tant quant a llocs de treball, sinó en la forma com es realitza la feina i en el tipus de proveïdors pels quals treballaran els professionals de la salut. Creiem que el factor humà és indissociable dels serveis de salut, i per tant no creiem en models que es basen únicament en la intel·ligència artificial. La intenció d’Abi és aplicar la Intel·ligència Artificial com una ajuda en la presa de decisions per al professional, i per tant no creiem que substitueixi, ni ara ni més endavant, el professional de salut.

L’impacte ambiental més directe és el fet que serveis digitals com Abi impliquen menys desplaçaments i a més a més tenen el potencial de disminuir el consum de recursos als dispositius assistencials. Hem de tenir en compte que, en alguns estudis, es xifra en un 70% el total de visites que podrien fer-se sense que hi hagués una trobada presencial entre professional i pacient.

L’impacte econòmic més directe és la disminució de consum de recursos hospitalaris o ambulatoris. Abi funciona per a usuaris dels serveis públics de salut o d’asseguradores privades, com un sistema de triatge i resolució ràpida de problemes que té el potencial d’evitar gran part de les visites que es duen a terme presencialment de forma innecessària. Actualment els costos de la salut augmenten més ràpid que el PIB dels països, amb la qual cosa s’han de trobar solucions que evitin que el sistema no sigui sostenible.

All session by Víctor Vicens