Sr. Xavier Domènech

Economista, actuari, membre del Consell Directiu del REFOR i president de la Comissió d’Administradors Judicials