Presentació

Estem al bell mig d’una revolució tecnològica que alterarà fonamentalment la nostra manera de viure, de treballar i de relacionar-nos. La transformació serà d’un abast i complexitat com mai abans la humanitat hagi experimentat. No se sap ben bé com es desenvoluparà, però ben segur que s’hi veuran implicats tots els grups d’interès tant els agents polítics com els sectors públic i privat, fins a l’acadèmia i el conjunt de la societat civil.

La Primera Revolució Industrial va utilitzar l’aigua i el poder del vapor per mecanitzar la producció. La Segona utilitzà l’energia elèctrica per produir en massa. La Tercera utilitzà l’electrònica i la tecnologia de la informació per automatitzar la producció. Ara, la Quarta Revolució es caracteritza per una fusió de tecnologies que desdibuixa les línies entre l’esfera física, la digital i la biològica.

Hi ha almenys tres raons per les quals les transformacions actuals representen l’arribada d’una Quarta i diferent revolució: la velocitat, l’abast i l’impacte. La velocitat dels avenços actuals no té precedents històrics. Evoluciona a un ritme exponencial i no lineal. A més, està pertorbant gairebé totes les indústries de cada país. I l’amplitud i la profunditat d’aquests canvis preveuen la transformació de sistemes sencers de producció, gestió i governabilitat.

Les possibilitats de milers de milions de persones connectades per dispositius mòbils, amb potència de processament sense precedents, capacitat d’emmagatzematge i accés al coneixement, són il·limitades. I aquestes possibilitats es multiplicaran per avenços tecnològics emergents en camps com la intel·ligència artificial, la robòtica, l’Internet de les coses, els vehicles autònoms, la impressió 3D, la nanotecnologia, la biotecnologia, la ciència dels materials, l’emmagatzematge d’energia i la informàtica quàntica.

Si el Big Bang explica l’origen de tot, el Bang, a seques, constitueix el major salt de coneixement de la humanitat. Tan sols posant uns sabers en contacte amb altres. Bang és la conjunció de bits, àtoms, neurones i gens i representa el potencial de les anomenades tecnologies convergents com la nanotecnologia, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o les ciències cognitives, entre d’altres.

Des de sempre, qualsevol revolució tecnològica ha tingut efectes beneficiosos sobre el benestar, l’activitat econòmica i fins i tot sobre l’ocupació. Les referències històriques estan plenes d’aquest tipus de desenvolupaments. Tot i això, les revolucions tecnològiques han estat sempre, especialmente durant l’etapa de transició, acollides amb temor o ira, mai amb indiferència. La revolució digital, avui, trastornarà el treball, l’ocupació, la producció i els estils de vida. Distorsionarà la distribució de la renda i la generació de drets socials i el seu finançament. I ens ha enxampat aferrats a institucions i criteris del segle XX.

Un dels àmbits on aquestes tecnologies provocaran una transformació profunda és en la indústria. L’aplicació combinada d’aquestes tecnologies en la indústria ha generat el nou paradigma d’Indústria 4.0: un model industrial capaç de competir alhora en cost (amb els avantatges de la producció en massa) i en flexibilitat (personalitzant el producte), cosa incompatible fins fa pocs anys. Un model capaç d’incrementar de forma sostinguda la seva productivitat mitjançant autoaprenentatge. Un model industrial dirigit per dades, eficient i sostenible mediambientalment.

Hi ha un corrent de pensament que proposa una visió humanista avançada davant d’un possible futur de posthumanitat. Es pensa que, simultàniament al salt tecnològic, caldria aprofundir en els aspectes fonamentals de l’essència humana, de tal manera que, en aquesta nova etapa evolutiva, les humanitats haurien de coliderar el progrés científic i tecnològic.

La Jornada dels Economistes compta amb la col·laboració d’importants institucions patrocinadores i de la participació generosa de moltes persones que la fan possible, en particular, presidents de sessió, introductors i ponents, així com l’esforç de la totalitat del personal del Col·legi.

Veniu a gaudir d’aquesta 22ª edició de la Jornada anual dels Economistes. Esteu tots convidats!

Anton Gasol
Director tècnic de la Jornada dels Economistes