Presentació

Des de l’arribada d’internet, la societat s’ha vist involucrada en el desenvolupament de noves tecnologies en els àmbits de les telecomunicacions, l’educació i l’entreteniment, i a més ha impulsat necessitats a la població que cada cop més cerquen ésser ateses. D’aquesta manera, hem arribat a desenvolupar el concepte d’economia digital, que es fonamenta a proporcionar, d’una manera més eficient, nous béns i serveis a l’abast d’un clic. L’aplicació de l’economia digital sembla que es pugui resumir en el lliurament immediat de serveis cada cop més intel·ligents i personalitzats; tanmateix, pot ser que estiguem descuidant l’avançament de la societat de manera sostenible.

La sostenibilitat és la capacitat d’alguna cosa que ha de ser capaç de continuar per sempre i requereix que vegem el món com un sistema que connecta l’espai i el temps. Per això, serem sostenibles si intentem viure dins dels nostres sistemes naturals (medi ambient) amb la garantia que el nostre estil de vida (l’economia) no fa mal a altres persones (la societat). Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) comporten un esperit de col·laboració i pragmatisme per triar les millors opcions a fi de millorar la vida, de manera sostenible, per a les futures generacions. La Jornada dels Economistes 2019 porta per títol “Economia digital i sostenibilitat” i pretén ser el fil conductor entre aquests dos conceptes íntimament lligats i que preocupen a escala social pels seus efectes a curt, mitjà i llarg termini.