Programa 2019

XXIV Jornada dels Economistes

Economia Digital i Sostenibilitat

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2019

Programa:

08:30 a 09:00h | Acreditació dels assistents

09:00 a 09:45h | Inauguració

09:45 a 10:30h | Conferència inaugural: Sra. Cristina Gallach. Alta Comissionada del govern espanyol per a l’Agenda 2030

10:30 a 11:15h | Pausa cafè

11:15h a 12:45h | Sessions de Treball simultànies: 

 1. Els impactes fiscals del Brexit
 2. Valoració d’empreses de base tecnològica
 3. Revolució del 5G
 4. Gestió empresarial integral en temps real
 5. Intel·ligència artificial, supercomputació  i nous perfils professionals a l’empresa
 6. El nou paradigma de la mobilitat com a servei
 7. Transformació digital i Educació Superior

13:00h a 14:30h | Sessions de Treball simultànies:

 1. El nou marc europeu sobre la reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes i el nou text refós de la Llei Concursal
 2. Esports i e-Sports, 5G i la immersió en la realitat virtual
 3. Gènere i transformació digital
 4. Transformació digital a Catalunya: visió i reptes en sectors claus
 5. Blockchain, present i  futur d’una tecnologia que canvia els models de negoci
 6. La nova Comptabilitat o la Comptabilitat del futur
 7. Economies de Plataforma en l’àmbit de l’economia social 

14.30h | Copa de comiat