“El nou marc europeu sobre la reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes i el nou text refós de la Llei Concursal”

“El nou marc europeu sobre la reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l’eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes i el nou text refós de la Llei Concursal”

Introductor: Sr. Rodrigo Cabedo, membre del Comitè Permanent de la Comissió de Mercantil, Concursal i Experts Judicials del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponents: Sr. Tomàs Nart, advocat associat de l’Àrea de Dret Concursal de Rousaud Costas Duran
Sr. Xavier Domènech, economista, actuari i membre del Consell directiu del REFOR

 

Comentaris i suggeriments