“Valoració d’empreses de base tecnològica”

“Valoració d’empreses de base tecnològica”

Introductor: Sr. Emilio Álvarez, president de la Comissió d’Auditors de Comptes del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponents: Sr. Oriol Amat, vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, vicepresident de l’ACCID i degà i catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Barcelona School of Management (UPF)
Sr. Pol Font, president d’EconomistesBAN

 

Comentaris i suggeriments