“Valoració d’empreses de base tecnològica”

“Valoració d’empreses de base tecnològica”

Presidència: REA – Consejo General de Economistas
Introductor: Sr. Emilio Álvarez, president de la Comissió d’Auditors de Comptes del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Ponents: “Elements crítics en la valoració de startups”
Sr. Oriol Amat, vicedegà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, vicepresident de l’ACCID i degà i catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Barcelona School of Management (UPF)
Descarregar ponència 

Sr. Pol Font, president d’EconomistesBAN i Co-Founder & Managing Partner d’Addenda Capital, AV, SA.


Sessió homologada:

Auditors de Comptes (ICAC) 1,5 hores en Comptabilitat

Experts Comptables acreditats (RECC) 1,5 hores


Amb el suport de:

Comentaris i suggeriments

7 + 3 =