5. Impactes de la digitalització en els models i formes de treball

5. Impactes de la digitalització en els models i formes de treball

Estem vivint uns moments de preocupació i angoixa sobre com serà el mon laboral en uns quants anys. Com canviarà el treball i quina mena de problemes haurem d’afrontar per adaptar-nos, tant les empreses com els treballadors. Avui tenim moltes preguntes i gairebé cap resposta. Per això es necessari reflexionar entre tots i tractar de crear escenaris possibles per adequar el nostre camí. No és una tasca fàcil i en aquesta sessió mirarem de assenyalar les grans línies que avui tot just s’albiren.

Sabem que les tecnologies 4.0 canviaran les formes en què prenem les decisions i la forma com organitzem els recursos també canviaran, en un context en el que la relació home – màquina serà diferent. La conferència de Xavier Marcet es centrarà en quins són els nous vectors de la gestió  empresarial i de les formes del treball. “Les bases del management, és a dir, com es lideren les empreses, quines estratègies tenen, com innoven, com operen tenint el client al centre de la cadena de valor, són elements que ens portaran a repensar el management. Haurem de construir cultures que permetin realment explotar negocis i explorar noves oportunitats d’una forma molt més fluïda que en el passat”.

A continuació, Joana Sánchez ens explicarà la seva experiència en formar i preparar a la gent en el mon digital. Diu que “la transformació permanent serà la clau d´èxit de totes les organitzacions del s XXI i que aquesta transformació és principalment digital. Un repte, però, que no és tecnològic, si no de lideratge, persones i cultura. Sense el lideratge del CEO i sense una cultura oberta, transparent, connectada, col·laborativa, innovadora, àgil i data  driven no hi haurà transformació digital”.

Teresa Niubó comentarà el cas d’Affinity Petcare, analitzant quina és l’evolució de les organitzacions cap a una maduresa digital. “La transformació digital és una transformació del negoci i deurem preguntar-nos quin rol volem que jugui la digitalització en el nostre context. Moltes companyies estan emprenent un viatge cap a la transformació digital, però… com fer-ho? Quina és l’evolució de les organitzacions cap a una maduresa digital? M’agradarà compartir una mirada centrada en les persones per aconseguir els canvis necessaris per assolir els reptes que la transformació digital ens presenta”.

Finalment, Ramon Martin parlarà de l’experiència de Ricoh, a partir de la premissa de que la transformació digital en una organització és transversal, que la impulsen totes les persones que formen part d’ella i implica tots els departaments. “A Ricoh els líders de l’organització hem entès, promocionat i afirmat la transformació digital, i l’hem integrat a l’estratègia corporativa. Això ha suposat reconèixer el dilema intern: està l’organització preparada per al canvi? I actuar en digital: canvis en el model organitzatiu, en la cultura corporativa, la maduresa digital dels comandaments i, per descomptat, formació en competències digitals dels empleats”.

Sessió patrocinada per:

President: Sr. Josep Aragonès, director general de Wolters Kluwer
Introductor: Sr. Jordi Goula, economista
Ponents: Sr. Xavier Marcet, president de Lead To Change

Sra. Joana Sánchez, presidenta d’Íncipy & Inesdi

Sra. Teresa Niubó,  directora de Recursos Humans d’Affinity Petcare

Sr. Ramon Martin, CEO de Ricoh España y Portugal

 

Comentaris i suggeriments