“La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur”

“La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur”

Introductor: Sr. Martí Garcia, president de la Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID)
Ponents: Sra. Àngels Fitó, economista i vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya
Sr. Felipe M. Herranz, membre de la Junta de Govern i president de la Comissió de Comptabilitat del Col·legi d’Economistes de Madrid

 

Comentaris i suggeriments