“La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur”

“La nova comptabilitat o la comptabilitat del futur”

Presidència: EC – Consejo General de Economistas
Introductor: Sr. Martí Garcia, president de la Comissió de Comptabilitat (Comissió conjunta CEC-ACCID)
Ponents: Sra. Àngels Fitó, economista i vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya

“El dilema de la comptabilitat”
Sr. Felipe M. Herranz, economista, auditor de comptes i president del Foro AECA d’Instruments Financers (FAIF)


Sessió homologada:

Auditors de Comptes (ICAC) 1,5 hores en Comptabilitat

Experts Comptables acreditats (RECC) 1,5 hores


Amb el suport de:

Comentaris i suggeriments

38 + = 41