Inauguració

Inauguració

  • Sr. Albert Castellanos, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
  • Excm. Sr. Valentí Pich, president del Consejo General de Economistas
  • Il·ltre. Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya