Sessió a Girona

Sessió a Girona

“Empreses Digitals a Girona: Sostenibles?”

Data: 21 de novembre de 2019
Horari: de 18:00 hores a 21.00 hores
Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Girona


Recepció assistents
Inauguració Excm. i Mgfc. Sr. Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona

Il·lma. Sra. Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona

Sr. Lluís Bigas, president de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Conferència Inaugural Sr. Andreu Veà, doctor en enginyeria de telecomunicacions i enginyeria electrònica
Format Tipus “TED” Wikiloc | Sra. Montse Jordi

EasyPromos | Sr. Carles Bonfill

VLexNova | Sr. Lluís Faust i Sr. Àngel Faust

Cloenda: Il·ltre. Sr. Anton Gasol, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya
Recepció assistents
Inauguració
Excm. i Mgfc. Sr. Quim Salvi, rector de la Universitat de Girona

Il·lma. Sra. Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona

Sr. Lluís Bigas, president de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Conferència inaugural
Sr. Andreu Veà, doctor en enginyeria de telecomunicacions i enginyeria electrònica
Format Tipus “TED”
Wikiloc | Sra. Montse Jordi

EasyPromos | Sr. Carles Bonfill

VLexNova | Sr. Lluís Faust i Sr. Àngel Faust

Cloenda
Il·ltre. Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya


Inscriu-te a la sessió

Anar al formulari

Comentaris i suggeriments